Gospodarka w gm Rzeczyca

Realizując strategię rozwoju gminy w zakresie poprawy bazy agroturystycznej gminy oraz wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu nabyciem działek rekreacyjnych w dolinie rzeki Pilicy przeprowadzono renowację zbiornika retencyjnego we wsi Łęg. Forma nowatorskiego zagospodarowanie naturalnych źródeł wody w zdecydowany sposób poprawia atrakcyjność tej miejscowości.
Władze gminy przyjęły strategię i kierunki rozwoju gminy w zakresie agroturystyki na terenach niezwykle atrakcyjnych turystycznie; głównie w dolinie rzeki Pilicy. Dolina ta wraz z otaczającymi ją lasami stanowi część Spalskiego Parku Krajobrazowego. Dużą wagę przykłada się tworzenia grup producenckich oraz rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.

Gmina Rzeczyca poszukuje inwestorów stwarzając im dogodne warunki do rozwoju m.in. poprzez stosowanie ulg podatkowych oraz dysponowannie gruntami dla celów inwestycyjnych.

Rzeczyca to gmina typowo rolnicza. Użytki rolne stanowią 8.100 ha, przy średniej powierzchni gospodarstwa 8 ha.

Wielkość gospodarstw rolnych:

  • do 2 ha              – 49 gospodarstw
  • od 2 do 5 ha    – 222 gospodarstw
  • powyżej 5 ha   – 731 gospodarstw

Dominują uprawy warzyw; gruntowych i pod folią. W gminie naszej znajduje się również dużo plantacji truskawek, porzeczek, szkółek drzew owocowych oraz sadów. Profile działalności podmiotów gospodarczych:

  • handel              – 69 podmioty
  • usługi               – 28 podmioty
  • produkcja        – 17 podmioty
  • gastronomia    –   3 podmioty

Dla pozyskania inwestorów władze gminy przyjęły strategię maksymalnego wyposażenia obszaru gminy w infrastrukturę techniczną. Obecnie sieć wodociągowa o długości 150 km (zasilana z własnych źródeł) dostarcza wodę do wszystkich miejscowości gminy. Gmina jest w 100 % zwodociągowana. W roku 1999 r. została oddana biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-PAK w Bartoszówce o przepustowości 200 m3 na dobę.