Informacja o naborze dotyczącym udziału w projekcie na montaż Odnawialnych źródeł energii.

0
1150

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Gmina Rzeczyca zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV. 1. Odnawialne źródła energii.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).

Energia pozyskiwana z OZE może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym zapraszam do składania Deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami, w zakresie montażu instalacji OZE tj. powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. ( decyduje data wpływu do UG w Rzeczycy).

Druk deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępne są w Urzędzie Gminy w Rzeczycy w pok. nr 6 oraz na stronie www.rzeczyca.pl oraz www.bip.rzeczyca.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 44710- 51-11 (wew. 36).

Serdecznie zapraszam do udziału w Projekcie

Załączniki:

1. Ankieta doboru instalacji.pdf
2. Deklaracja udzialu w projekcie.pdf
3. Oswiadczenie o spelnieniu kryteriow formalnych.pdf
4. Regulamin.pdf
5. Umowa użyczenia.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dziewiętnaście − szesnaście =