Kontakt Gm Rzeczyca

Ważne informacje

GMINA RZECZYCA

Rodzaj

Gmina wiejska
Województwo łódzkie
Miejscowość Rzeczyca
Adres Urząd Gminy w Rzeczycy

97-220 Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

Kontakt tel./fax (44) 710-51-11
(44) 710-61-76
fax.      (44) 710-52-20
http://www.rzeczyca.pl

email: ug@rzeczyca.pl

Kierownictwo Urzędu

Wójt

Marek Kaźmierczyk

tel. (44) 710-51-11

Zastępca Wójta

Iwona Łuszcz-Krawczyk

tel. (44) 710-51-11

Skarbnik Gminy Grażyna Frączak

tel. (44) 710-61-76

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Szopa

tel. (44) 710-61-76

Nr konta Urzędu Gminy: 26898500040020021039610026 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz z/s w Inowłodzu Filia w Rzeczycy
Podatki
65898500040020021039610003

 

źródło: bip.rzeczyca.pl