Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca

Niniejszym, informujemy, iż w listopadzie 2022 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, zużytego sprzętu elektronicznego, opon) zgodnie z załączonym harmonogramem:

3 listopada 2022 r. – Stanisławów, Kanice

4 listopada 2022r. – Wiechnowice, Bartoszówka;

7 listopada 2022 r. – Glina, Zawady;

8 listopada 2022 r. – Gustawów, Bobrowiec;

9 listopada 2022 r. – Jeziorzec, Roszkowa Wola;

23 listopada 2022 r. – Lubocz, Brzeg;

24 listopada 2022 r. – Grotowice, Łęg, Brzeziny;

25 listopada 2022 r. – Brzozów, Kawęczyn;

28 – 29 listopada 2022 r. – Rzeczyca;

30 listopada – 1 grudnia 2022 r. – Sadykierz.

Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 800 danego dnia. Odpady wystawione w późniejszych godzinach lub innym terminie nie zostaną odebrane.

Jednocześnie informujemy, iż odpady wielkogabarytowe są odbierane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1200– 1400 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na bazie Referatu Usług Komunalnych- tj. ul. Mościckiego 10, 97-220 Rzeczyca.

Zgodnie z 6r ust 3a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U z 2022 poz. 1287 z późn. zm.) w ramach ponoszonej opłaty za odpady komunalne odebrane zostaną odpady wielkogabarytowe w ilości nie przekraczającej 200 kg na właściciela nieruchomości rocznie. Możliwy jest odbiór opon samochodów osobowych – jeden komplet na gospodarstwo raz na dwa lata.

Uwaga !!!

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ: odpady niebezpieczne takie jak chemikalia, kleje, świetlówki, oleje i smary, gruz, zderzaki i inne elementy samochodów, grzejniki, wanny, umywalki, sedesy, płytki, styropian, papa, opakowania po środkach ochrony roślin, folie ogrodnicze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

4 × pięć =