Wójt Gminy Rzeczyca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy

0
2035

I. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy, ul. Mościckiego 9, 97 – 220 Rzeczyca

II. Wygania kwalifikacyjne kandydatów:

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej 4- letni staż pracy lub minimum 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze);
  • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

III. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rzeczycy).

Szczegóły w/w ogłoszenia znajdują się pod adresem: www.bip.rzeczyca.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!